Minisoustředění pro nejmenší se vydařilo

Velké dík patří trenérům naší přípravky za organizaci minisoustředění pro naše nejmladší děvčata a kluky. Děti zažily atmosféru opravdového volejbalového soustředění, které je v budoucnu čeká.

Volejbal TJ Jiskra Havlíčkův Brod - soustředění přípravky

I když počasí na začátku nepřálo, vše se obrátilo k lepšímu a děti mohly využít celý sportovní areál, kde byly pro ně připraveny soutěže, turnaj žlutého volejbalu, večerní táborák s kytarou.

Stanové městečko již v časných ranních hodinách ožilo smíchem dětí a po snídani jsme již za krásného počasí sbalili stany a popřáli si krásné prázdniny. Budeme se těšit na další akce s volejbalem.

Volejbal TJ Jiskra Havlíčkův Brod - soustředění přípravky Volejbal TJ Jiskra Havlíčkův Brod - soustředění přípravky Volejbal TJ Jiskra Havlíčkův Brod - soustředění přípravky Volejbal TJ Jiskra Havlíčkův Brod - soustředění přípravky